Tại đây bạn có thể tìm thấy combo diều sáo (bao gồm diều và sáo hoàn thiện). Diều và sáo đã được Vietnam Kites lắp ráp phù hợp, đảm bảo chất lượng cả về độ hoàn thiện, khung diều, áo diều, sáo… Bạn chỉ việc mua về và chờ gió đẹp là cất cánh mà thôi.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.