Các sản phẩm diều sáo lắp ghép hay còn gọi là diều lắp ráp hoàn thiện đẹp và chất lượng với nhiều thiết kế và kiểu dáng khác nhau như diều cánh phẳng Thủy Nguyên, diều đuôi cá Thái Bình, diều Kiến Thụy, diều dáng Kinh Môn, diều lá chanh An Bình, diều lai giữa Kiến Thụy và Thái Bình…

-15%
 2,990,000
 4,680,000
-7%
 2,800,000
 1,700,000
 2,800,000
 3,800,000
 2,200,000
-8%
 3,500,000
 2,500,000
-7%
 2,000,000