Các sản phẩm diều sáo liền khung (cố định, không tháo lắp được)

 1.190.000
 800.000
 520.000