Tại đây bạn có thể tìm thấy các loại áo diều may phối màu sẵn có dành cho form cánh phẳng Thủy Nguyên, form cánh cong đuôi cá Thái Bình, form diều Kiến Thụy, form diều lai Kiến Thụy với Thái Bình và cả áo diều luôn khung dành cho diều cánh cốc nữa…