Các sản phẩm về đèn dùng để gắn lên diều thả ban đêm (đèn led, đèn cảm biến ánh sáng, đèn có bo mạch điều khiển tùy chỉnh chế độ nháy…)