Các sản phẩm diều thể thao điều khiển 2 dây, 4 dây như Stunt, Revolution, diều sáo điều khiển…